Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje? Na co zwrócić uwagę?

Start- Blog - Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje? Na co zwrócić uwagę?
W obecnych, dość niepewnych czasach jest bowiem wiele zmiennych, które na pewno warto wziąć pod uwagę. Wiarygodność firmy ubezpieczającej czy wysokość składki to nie jedyne kryteria odpowiedzialnego wyboru.

Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje? Na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje? Na co zwrócić uwagę?

Najprościej mówiąc, ubezpieczenie mieszkania obejmuje wszystko to, co w dokumencie wskaże ubezpieczyciel. Decyzję o tym, co ma zostać ubezpieczone i na wypadek jakich okoliczności – podejmuje jednak klient. Musisz zdecydować, gdzie i na wypadek jakich wydarzeń ubezpieczyć mieszkanie? Dowiedz się, w jaki sposób zostaje wyliczony koszt polisy i na co zwrócić uwagę w trakcie jej spisywania. W obecnych, dość niepewnych czasach jest bowiem wiele zmiennych, które na pewno warto wziąć pod uwagę. Wiarygodność firmy ubezpieczającej czy wysokość składki to nie jedyne kryteria odpowiedzialnego wyboru.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego?

Każdy bank dąży do tego, by jak najlepiej zabezpieczyć się przed brakiem spłaty zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny. Nie powinno więc dziwić kredytobiorcy, że ubezpieczenie spłaty takiego kredytu może obejmować nawet kilka rodzajów polis. Chodzi między innymi o ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie od śmierci kredytobiorcy, ubezpieczenie wkładu własnego czy właśnie ubezpieczenie nieruchomości.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania hipotecznego? Na ostateczną wysokość składki, wpłacanej co roku na konto ubezpieczyciela, ma wpływ wiele czynników. W przypadku mieszkania kupionego za pośrednictwem kredytu hipotecznego najważniejsza jest wartość ubezpieczonego lokum czy wysokość samego zobowiązania. Warto jednak podkreślić, że akurat ta polisa należy do najtańszych ze wszystkich wymienionych, bo jednorazowo nie przekracza kilkuset złotych. Poza tym bank zazwyczaj akceptuje najtańsze ubezpieczenie mieszkania, podstawową wersję polisy, czyli zabezpieczenie przed pożarem i innymi wydarzeniami losowymi.

Ubezpieczenie mieszkania – co obejmuje określona polisa?

Wobec powyższych, zamiast pytań: ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania czy ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania od kradzieży, powinno się raczej zadać pytanie: co wpływa na ostateczną wysokość ceny polisy? Doprecyzowując, cena ubezpieczenia zależy między innymi od: wysokości kredytu, przedmiotu ubezpieczenia, zakresu wybranej polisy, indywidualnych cech nieruchomości czy sumy ubezpieczenia.

W tym miejscu płynnie można przejść do tego, co dana polisa obejmuje. Przedmiotem ubezpieczenia określa się wszystko to, co ma zostać ubezpieczone. Chodzi między innymi o mury domu, jego dach, fundamenty, elementy stałe takie, jak podłogi, okna, drzwi czy mienie ruchome, czyli wartościowe przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Zakres wybranej polisy dotyczy z kolei niebezpieczeństw, które zagrażają domostwu i wyposażeniu. Lista takowych jest bardzo obszerna. Obejmuje między innymi:

  • kradzież z włamaniem,
  • pożar,
  • dewastacje i akty wandalizmu,
  • powódź,
  • zalanie,
  • przepięcia, 
  • uderzenie pioruna,
  • opady deszczu nawalnego lub gradu,
  • huragan.

Natomiast wśród cech wskazanych w dokumentach nieruchomości, wymienia się ich powierzchnię, datę wybudowania, rodzaj zabezpieczeń czy typy budynków. Ostatnie kryterium, a więc suma ubezpieczenia, to maksymalna kwota, jaką ubezpieczający może uzyskać w razie ewentualnej szkody.

Ubezpieczenie mieszkania – na co zwracać uwagę w obecnej sytuacji geopolitycznej?
Czy możliwe jest zabezpieczenie domu na wypadek wojny?

Jakie ubezpieczenie mieszkania wybrać?  W obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie,
w obliczu wojny na Ukrainie – coraz więcej Polaków interesuje się ubezpieczeniem mieszkania na wypadek wojny. Praktycznie każda współczesna inwestycja budowlana,
to nowoczesne osiedle, na którym mieszkają ludzie, zaciągający wysokie kredyty hipoteczne. Nic dziwnego, że obserwując sytuację za naszą wschodnią granicą – szukają sposobu na poradzenie sobie z możliwymi konsekwencjami działań wojennych.

Dla wielu osób ewentualna polisa obejmująca zagrożenie militarne jest jednak zabezpieczeniem, z którym do tej pory nie mieli do czynienia. To tłumaczy ogromną ilość pytań kierowanych do agentów ubezpieczeniowych. Warto więc pokrótce wyjaśnić, na czym tak naprawdę polega ubezpieczenie mieszkania od wojny i czy takowym można w ogóle zabezpieczyć nieruchomość.

Wojnę większość towarzystw ubezpieczeniowych określa w ten sam sposób. Na ogół opisywana jest jako zorganizowane działania zbrojne na terytorium kraju, wynikające z konfliktu z innym państwem lub wojny domowej. Przy czym, zagrożenie wojną sensu stricto rozszerzają na akty terroryzmu, rebelię, rewolucję, rozruch, strajki, sabotaż, spiski, zamieszki wewnętrzne, zamach stanu czy nacjonalizację. Jednocześnie podkreślają też, że za szkody wyrządzone na skutek działań wojennych, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Praktycznie każda polska firma ubezpieczająca osoby prywatne ma wskazany zapis w swoim OWU.

A to oznacza, że jeśli budynek zostanie zniszczony wskutek wojny – ubezpieczający nie może liczyć na wypłatę stosownej polisy. Jeśli jednak w trakcie wojny dach nieruchomości zostanie uszkodzony np. przez huragan – jego właściciel pieniądze uzyska. Jak to wyjaśnić? Firmy ubezpieczeniowe tłumaczą, że wypłata zabezpieczenia w tak trudnych do przewidzenia okolicznościach nie jest możliwa, między innymi z powodu trudności z obliczeniem odpowiedniej wysokości składki polisy. Wiadomo przecież, że straty w wyniku wojny są ogromne. Poza tym czas trwania konfliktu zbrojnego jest trudna do określenia. Nikt nie wie, nie potrafi przewidzieć, jak długo potrwa… 

Ubezpieczenie mieszkania – co warto wiedzieć na temat OC w życiu prywatnym?


Ubezpieczenie OC mieszkania – co to jest? Co zapewnia? Większość osób kojarzy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zabezpieczeniem osobistego pojazdu. Wykupując tego typu polisę można mieć pewność, że obejmie ona rekompensatę ewentualnych szkód powstałych w wyniku kolizji samochodowej czy poważniejszego wypadku drogowego. Czym wobec tego jest OC w kontekście wybranej nieruchomości?

Otóż ubezpieczenie OC mieszkania albo domu jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Odnosi się do osób trzecich. Co istotne nie jest ono przypisane do jednej, konkretnej osoby, ale do wybranego lokum. Gwarantuje wypłatę odszkodowania niezależnie od tego, kto wyrządził szkodę – ubezpieczający, inny domownik, wynajmujący, opiekunka dziecka czy zwierzę domowe. Tego typu polisa działa również poza miejscem zamieszkania! A to oznacza, że ubezpieczyciel bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez klienta i jego rodzinę na wakacjach, na placu zabaw czy w jakimkolwiek miejscu użyteczności publicznej. 

Sytuacji, w których OC w życiu prywatnym się przydaje, jest naprawdę mnóstwo. Przykładem niech będzie stłuczenie telewizora w pokoju hotelowym, nieumyślne porysowanie cudzego samochodu, wybicie piłką szyby w witrynie sklepu albo najechanie na przechodnia rowerem w drodze do pracy.

Wnioski nasuwają się same. Nie sposób nie zauważyć, że kompletne i najlepsze ubezpieczenie mieszkania obejmuje właśnie OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania w ramach OC jest tym bardziej zasadne. Bardzo często zdarza się przecież, że plan osiedla uwzględnia budynki wielokondygnacyjne, które siłą rzeczy generują wyższe prawdopodobieństwo powstania niektórych szkód. Wykupując OC domu, właściciel dzierżawionego lokalu nie musi martwić się ewentualnymi zniszczeniami spowodowanymi przez najemcę. Zalanie mieszkania? Ubezpieczenie pokryje koszt szkód wyrządzonych sąsiadom z piętra niżej. Wybicie okna piłką do gry? Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze sąsiadom z parteru. Przykłady można mnożyć…

Ubezpieczenie mieszkania – jakie dokumenty należy przedstawić ubezpieczycielowi?

Wykupienie ubezpieczenia mieszkania jest banalnie proste. Obecnie nie trzeba nawet wychodzić z domu, by móc dopełnić wszystkich formalności. Towarzystwa ubezpieczeniowe, idąc na rękę klientom, nie wymagają od nich prawie żadnych dokumentów. Wystarczy, że ubezpieczający wypełni i odeśle przesłany formularz, dołączając skan dowodu tożsamości. Przy osobistym stawiennictwie, ubezpieczyciel zadając pytania klientowi – wypełnia stosowne dokumenty. Dokonuje też kserokopii jego dowodu. 

Podsumowując, większość firm ubezpieczeniowych nie wymaga okazania aktu notarialnego przy zakupie polisy mieszkaniowej. W wielu przypadkach takie postępowanie jest nawet wskazane. Istnieją przecież przypadki, gdy do szkody dochodzi między odebraniem lokalu,
a podpisaniem aktu notarialnego. Minimum formalności i szybki proces ubezpieczenia mieszkania nie oznaczają jednak, że do wykupienia polisy nie trzeba się odpowiednio przygotować.

Wydaje się oczywiste, ale warto o tym przypomnieć – przed złożeniem podpisu na dokumencie dotyczącym ubezpieczenia mieszkania należy zapoznać się z jego treścią.
Klient powinien w szczególny sposób zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia,
w skrócie OWU. Chodzi oczywiście o wzmianki na temat karencji, ewentualnych limitów czy wyłączenia odpowiedzialności. Istotny jest również zapis określający obowiązki ubezpieczającego. Te na ogół koncentrują się na zabezpieczeniu własnym lokalu, czyli przeglądach technicznych konkretnych urządzeń czy zamkach w drzwiach o określonym standardzie technicznym.

 

Od kiedy działa ubezpieczenie mieszkania? W przypadku OC, lokal objęty jest polisą już od momentu podpisania umowy. Chroniony odpowiednimi zapisami jest do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje bowiem karencja, którą najczęściej stosuje się w odniesieniu do wielu innych zagrożeń, na przykład powodzi. Umowny okres, w trakcie którego dom lub mieszkanie nie jest zabezpieczone, zazwyczaj trwa 30 dni. Trzeba jednak podkreślić, że konkretne ustalenia zależą od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Warto mieć również świadomość tego, że istnieją sytuacje, w których żadne ubezpieczenie nie zadziała. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli szkoda wyrządzona została w sposób umyślny albo właściciel nie dopełnił obowiązków związanych z konserwacją poszczególnych elementów mieszkania. Wiele firm ubezpieczeniowych podkreśla, że nie wypłaci potrzebnych środków także w innych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy szkoda powstanie w następstwie spożycia substancji odurzających lub w następstwie spożycia alkoholu.