Szkoła w Dąbrówce

Szkoła podstawowa w Dąbrówce to jedno z kilku dużych i ważnych przedsięwzięć, w których udział bierze Linea. Firma podarowała gminie tereny w Dąbrówce o powierzchni ok. 1,5 ha z przeznaczeniem pod budowę szkoły podstawowej wraz z obiektami towarzyszącymi. Jest również autorem projektu budynku – zarówno pierwszego, jak i drugiego „skrzydła”. To drugie zostało otwarte 24 lutego 2017 roku. Linea zaplanowała także zagospodarowanie całego terenu.

We wrześniu 2012 roku naukę w szkole rozpoczęło pierwszych 350 uczniów. Dzięki przygotowanemu projektowi i rozbudowie, w szkole dziś łącznie uczy się 590 dzieci, a w przyszłości ta liczba może jeszcze się powiększyć. Uczniowie już korzystają z 14 klas, sali gimnastycznej ze ścianką wspinaczkową i trybunami. Powstała również infrastruktura wokół budynku, czyli boiska, parkingi i dziedzińce.

Budynek szkoły został zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach. Bryła jest otwarta na świat, zapewniając jednocześnie maksimum bezpieczeństwa. Jest nastawiona na wytworzenie społecznej przestrzeni kulturowej. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce stanowi wartość dodana dla całego osiedla i gminy.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

A) PROGRAMOWE
– suma powierzchni 3454,8 m2 (w tym FORUM o powierzchni 350 m2)
– program funkcjonalny zakłada 16 klas zlokalizowanych w 3 niezależnych blokach edukacyjnych. Na parterze znajduje się blok z 2 salami dla „zerówek”(z niezależnym wejściem) oraz blok z 3 salami dla dzieci klas od I do III, natomiast na piętrze znajdują się klasy dla dzieci starszych,
– ponadto szkoła wyposażona jest w salę gimnastyczną, bibliotekę z przestrzenią warsztatową (zajęcia kreatywne) oraz stołówkę z kuchnią
– w założeniach programowych przewidziano rozbudowę bloku funkcjonalnego o kolejnych 6-12 sal lekcyjnych (max.ok. 1280 m2 p.u). W związku z rozbudową przewiduje się docelowe optymalne wykorzystanie potencjału edukacyjnego budynku poprzez podwojenie liczby użytkowników (ok. 650 uczniów w systemie jednozmianowym), przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych, stanowiących ok. 20-25 procent kosztów wybudowania nowego budynku szkolnego.

B) KOMPOZYCYJNE
– czytelność formy budynku na tle osiedla
– charakterystyczna forma bloku biblioteczno-warsztatowego dostępna dla mieszkańców gminy

C) FUNKCJONALNE
– szkoła opiera się na schemacie dośrodkowym, którego centrum stanowi przestrzeń FORUM integrująca społeczność szkoły
– parking dostępny publicznie dla użytkowników szkoły i kościoła