„Wspólna przestrzeń – wspólne dobro” – czyli dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego, to cykliczna publikacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Celem opracowania jest przedstawienie wzorcowych rozwiązań w zakresie kształtowania zurbanizowanej przestrzeni, promowanie ich oraz inspirowanie kolejnych inwestycji. Z uwagi na wyróżnienie w konkursie orgaznizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w tematyce przestrzeni publicznej, nasze osiedle również znalazło się w tym opracowaniu. Osada Leśna w Dąbrówce została dostrzeżona jako przykład sposobu myślenia o przestrzeni, godnego naśladowania. Świadomość projektowa, odpowiedzialność estetyczna i kompleksowość rozwiązań zostały szczególnie podkreślone. Jest nam niezwykle miło, że nasza wieloletnia praca nad projektem Dąbrówki, a także jego systematyczna realizacja doczekały się uznania i są stawiane za wzór dla innych, na równi z najlepszymi inwestycjami w Polsce.