Linea

Pierwszą realizacją firmy Linea była Osada Leśna w Dąbrówce, pod Poznaniem. Inwestycja, której realizacja rozpoczęła się 10 lat temu, obejmuje zabudowę jedno- oraz wielorodzinną o unikalnej architekturze, a także szereg budynków usługowych, takich jak centrum handlowe, szkołę, kościół oraz miejsca rekreacji. Priorytetem Linei jest stworzenie komfortowego i przyjaznego mieszkańcom miejsca zamieszkania. Dlatego architekci Linei nie ograniczają się tylko do projektowania ciekawych architektonicznie budynków mieszkalnych, ale tworzą plany całego otoczenia. Obecnie Osada Leśna ma około 2500  mieszkańców.

Tworząc kompleksową i samowystarczalną Osadę Leśną firma zwracała uwagę między innymi na kwestie związane z komunikacją, edukacją czy rekreacją, uznając jednocześnie, że wartością nadrzędną jest sama lokalizacja. I tak, Osada Leśna w Dąbrówce jest pięknie położona, otoczona lasem, a jednocześnie poprzez rozbudowany system komunikacji zapewnia łatwy dojazd do pracy czy szkoły swoim mieszkańcom.

Na tle innych deweloperów Linea wyróżnia się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność społeczną na rzecz gminy i jej mieszkańców. Wartość zaangażowania sięga już wielu milionów złotych. Na przykład, firma przekazała nieodpłatnie gminie tereny o powierzchni 1,5ha pod budowę szkoły podstawowej w Dąbrówce oraz wykonała projekt tejże szkoły. Linea zrealizowała również nieodpłatnie szereg projektów architektonicznych związanych z edukacją – projekty gimnazjum w Skórzewie oraz przedszkoli  w Skórzewie, Konarzewie i Dąbrówce. Na rzecz lokalnej parafii Deweloper przekazał tereny pod budowę kościoła oraz stworzył projekt kościoła wraz z towarzyszącymi zabudowaniami. Firma dba również o pełną infrastrukturę drogową na terenach objętych swoją inwestycją – drogi wraz z oświetleniem wykonywane są przez Dewelopera i oddawane gminie po zakończeniu budowy.