Kościół

Decyzja o budowie kościoła w Dąbrówce zapadła w trakcie Rozwoju osiedla Osada Leśna. Jego lokalizację Linea ustaliła w porozumieniu z kurią Archidiecezji Poznańskiej i Księdzem Biskupem. Jest on celowo zlokalizowany blisko szkoły, gdyż razem z nią tworzy obszar integracji dla wszystkich mieszkańców.

W projekcie terenu kościelnego wyraźnie wyodrębniają się trzy budowle o różnym charakterze. Pierwszą bryłę stanowi wysunięta w stronę ul. Poznańskiej wysoka wieża. Druga, dominująca bryła, to prosty w swej formie kościół. Trzecia część wyodrębniona architektonicznie, to znacznie niższa bryła budynku plebanii i kaplicy. Jest to projekt bardzo modernistyczny i klasztorny. Inspiracją dla architektów była potrzeba hierarchizacji przestrzeni. Dlatego budynek kościoła jest bardzo długi, z nawą boczną i ściśle zhierarchizowaną strukturą przestrzeni.

Budowa kościoła podzielona jest na dwa etapy. Obecnie powstała już plebania wraz kaplicą, w której odprawiane są Msze święte. Drugi etap przewiduje wybudowanie bryły głównej kościoła, wraz z wieżą. Gdy te będą gotowe, powstająca obecnie kaplica przekształci się w biuro parafialne i salę spotkań, tak jak zakłada projekt Linei. Linea jest nie tylko autorem projektu architektonicznego oraz fundatorem terenu. Czynnie współuczestniczyła także w budowie samej kaplicy. Wnętrze kaplicy jest ascetyczne. Inspiracją dla wyglądu krzyża, który jest głównym obiektem, były obrazy Nowosielskiego. Ołtarz powstał z litego drewna. W tej chwili architekci pracują nad projektem wnętrza kościoła docelowego. Między innymi nad drewnianym stropem, który będzie elementem spajającym cały projekt.