Historia z okien Dąbrówki

 

Dąbrówka zwana m.in. jako Dambrowa, Dambrowa Minor, czy Parwa Dambrowka, to nieduża osada usytuowana na zachód od Poznania. Choć pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1398 r. to znaleziska archeologiczne na terenie Dąbrówki i pobliskiego Palędzia pokazują, że ziemie te były świadkiem dziejów człowieka już od prehistorii. Kiedy spróbujemy uruchomić wyobraźnię, zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz zobaczymy naszych sąsiadów sprzed kilku wieków czy nawet tysięcy lat, mieszkających niedaleko, chodzących po naszych ścieżkach. Czy byli bardzo różni? Czym żyli, czego się obawiali, a z czego cieszyli? Pewnej odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Być może śledząc wydarzenia, które miały miejsce za życia ówczesnych mieszkańców Dąbrówki, a działy się niejednokrotnie daleko stąd, uświadomimy sobie, jak oddziaływały na losy ówczesnych ludzi. Jakie niepokoje i nadzieje w sercach rodziły. Zapraszam abyśmy wspólnie wpadli z niezapowiedzianą sąsiedzką wizytą.

 

Źródła:

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=17620