FORUM - Centrum usługowe

 

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące nowoprojektowanego obiektu usługowego w Dąbrówce - 'FORUM'. Zważywszy na potrzeby mieszkańców, chcielibyśmy aby dominująca jego część wykorzystana została dla zdrowia i rekreacji.

Zapraszamy wszelkie podmioty zainteresowane wynajmem powierzchni, w szczególności firmy świadczące usługi medyczne i około medyczne, do kontaktu celem nawiązania współpracy. Jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie, które pozwolą nam w pełni dopasować projektowany budynek do potrzeb najemców oraz aby jak najlepiej służył on mieszkańcom Dąbrówki i okolic.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 
CENTRUM USŁUGOWEGO "FORUM" W DĄBRÓWCE

 

Przedmiot oferty* - wynajem powierzchni użytkowej

Lokalizacja

- Dąbrówka, Gmina Dopiewo

- bezpośredni zjazd z zachodniej obwodnicy Poznania (węzeł Dąbrówka)

- na miejscu stacja kolejowa Palędzie

- w najbliższym otoczeniu osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowo-usługowe oraz użyteczności publicznej

Dane demograficzne

- łączna liczba mieszkańców Gminy ponad 20 tys.

- 8,4 tys. zamieszkuje w odległości do 5 km od lokalizacji inwestycji

- w latach 2004 -2012 średnioroczny przyrost liczby mieszkańców ponad 1000 osób

- w przeciągu kolejnych 15 lat prognozowane podwojenie liczby Mieszkańców, biorąc pod uwagę uchwalony MPZP

Działka i dojazd

- powierzchnia całkowita działki 10.000m2

- wjazd od ulicy Poznańskiej

Główne założenia do projektu

- możliwy podział funkcjonalny (pionowy, poziomy) budynku, wyodrębnienie wejść oraz komunikacji wewnątrz budynku

- łączna powierzchnia:

  • w części A: parter ok.500m2, I piętro ok. 500m2 (centrum zdrowia i rekreacji)

  • w części B: parter ok.1000m2, I piętro ok. 1000m2 (centrum handlowo-usługowe)

- miejsca parkingowe:

  • 56 miejsc parkingowych dla klientów

  • 15 miejsc parkingowych służbowych

- projekt wykonawczy dopasowany do indywidualnych wymogów najemców

 

*Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

WIZUALIZACJA BUDYNKU 'FORUM'

 

CENTRUM USŁUGOWE FORUM - rzut budynku z planem zagospodarowania.

WIZUALIZACJA OSIEDLA. Wzdłuż osi ulicy Poznańskiej zlokalizowane sa obiekty handlowe, usługowe i użyteczności publicznej. Usytuowane poprzecznie do drogi skrzydło projektowanego budynku usługowego 'FORUM' stanowi dominantę przestrzenną na ciagu komunikacyjnym i domkniecie przestrzeni publicznej.

PLAN OSIEDLA ‘Osada Leśna’ z istniejacymi i planowanymi obiektami użyteczności publicznej oraz główną przestrzenią publiczną, stanowiace centrum osiedla.

 

LOKALIZACJA OSIEDLA ‘Osada Lesna’ w kontekście Poznania. 1,4 km od wezła zachodniej obwodnicy Poznania, 14 km od centrum (Kaponiera).

     

GMINA DOPIEWO - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINA DOPIEWO - dane liczbowe:

- Liczba zameldowanych Mieszkańców gminy - 20 252 osób (stan na kwiecień 2013r.)

- Średni roczny przyrost liczby Mieszkańców - 1000 osób (przyrost w latach 2004-2012)

- Potencjalny przyrost liczby Mieszkańców na podstawie zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - co najmniej 15 000 osób

- Inwestycja zlokalizowana jest w centralnym punkcie obszaru o najgęstszym zaludnieniu oraz terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.


JEDNOSTKI OSIEDLEŃCZE W BEZPOŚREDNIEJ LUB BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI OD PLANOWANEGO MIEJSCA INWESTYCJI:

1. Dabrówka z osiedlami ‘Osada Lesna’ (zrealizowane przez LINEA) i ‘Ksieżnej Dabrówki’. Osiedle z zabudową wielorodzinną i intensywną jednorodzinną, oraz obiektami o charakterze handlowo-usługowym i użytecznosci publicznej.

2. Osiedle Przylesie -szybko rozwijajace sie osiedle domów jednorodzinnych

3. Osiedle ‘Lesna Polana’ (realizowana przez LINEA) - osiedle w realizacji z zabudową wielorodzinną i intensywną jednorodzinną oraz osiedle POLNORD

4. Dopiewo

5. Dopiewiec

6. Gołuski

7. Palędzie

8. Zakrzewo